Nyheter

Flexibel viskospilot för bioraffinering

2012-02-06

Efter att ha legat i malpåse ett antal år är MoRes viskospilot i full gång igen. I spåren av det ökande intresset för att bioraffinera ut mer värde ur råvaran har intresset för tillverkning av dissolvingmassor stigit. Därför har MoRe rustat upp sin mikroanläggning för viskos och den har fått sitt eldprov i samband med ett doktorandarbete inom Framtidens Bioraffinaderi om olika massors processbarhet för viskostillverkning.

- Under MoDo-tiden tillverkade Domsjö Fabriker specialcellulosa för bland annat viskos och på MoDo FoU fanns därför en större viskospilot som sedan ersattes av en mer praktisk mikroanläggning för viskostillverkning, berättar Curt Hägglund ansvarig för MoRes viskosanläggning. Tillverkningen av specialcellulosa i Domsjö lades ner 1979 men återupptogs 1992 och då togs en del av mikroanläggningen i bruk för konkurrentstudier och för utvecklingen av deras specialcellulosa. Nu är hela anläggningen i drift och kan simulera alla tillverkningssteg från torkad specialcellulosa till färdig viskoslösning.

2008 påbörjade Peter Strunk, företagsdoktorand vid Umeå Universitet, sitt doktorandarbete för att studera reaktiviteten hos olika massor för viskostillverkning liksom den resulterande viskoslösningens filtrerbarhet. Doktorandarbetet har dels inneburit att gammal kemikunskap om viskostillverkning letats upp och kommit till heders igen samtidigt som MoRes pilotanläggning för viskos rustats upp. 

- MoRe har nu en mycket flexibel mikroanläggning för viskostillverkning, säger Peter Strunk. I den kan enskilda massor, liksom olika massablandningars lämplighet för viskostillverkning utvärderas. Man kan söka lämpliga processparametrar till respektive massa liksom lämplig massa till en viss viskosprocess, göra screening-försök, utvärdera olika processkemikalier, testa olika additiv för fiberegenskaper och så vidare. Man kan faktiskt säga att "the sky is the limit" med den här anläggningen.

Kontakt: Curt Hägglund, 0660-750 37.