Nyheter

Halm, bambu och gräs kan gå Hela Vägen®

2012-11-08

Genom åren har MoRe emellanåt varit inblandad i arbeten kopplade till non-wood cellulosa som fiberråvara. På senare tid har dock intresset för denna råvara ökat och med det unika pilotkokeriet har MoRe möjligheter att utvärdera fiberråvaror av typen halm, bambu och elefantgräs för såväl massa, papper och kartong som för andra produkter.

- I kokeriet kan vi genomföra försök som efterliknar både kontinuerlig och satsvis kokning, säger François Lambert. Eftersom växtslagen har olika sammansättning och därmed olika egenskaper, anpassar vi koksekvensen, liksom bleksekvensen, till respektive råvara. 

Vissa typer av non-wood fiber påverkar avvattningen mycket medan andra har en relativt bra körbarhet på en pappersmaskin. Genom att testa på våra piloter finns det möjlighet att optimera inblandning av non-wood fiber med fokus på kvalitet och kostnad för att använda rätt råvara till rätt slutprodukt.

- Vi har pilotutrustningar hela vägen från kokning till färdiga produkter. Därför kan vi göra en komplett utvärdering av olika fiberråvarors lämplighet och ta fram nödvändiga processbetingelser för olika slutprodukter. En viktig förutsättning för dessa utvärderingar är den rika tillgången på kompetent analyspersonal och avancerade instrument och metoder inom MoRe.

För mer information kontakta François Lambert:
Tel. 0660-750 41, mobil 070-244 63 07, e-post: francois.lambert@more.se