Nyheter

Jan-Ove har gjort mer papper än de flesta – Inte i ton men i antal

2012-12-18

Under mer än 30 år har Jan-Ove Häggström tillverkat en lång rad olika papper i MoRes experimentpappersmaskin, XPM. Allt för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna utveckla pappersprodukter eller lösa problem åt kunder. Frågan är om det finns någon som tillverkat så många olika typer av papper som Jan-Ove - allt ifrån tissue till kartong, blekta och oblekta, färgade och en rad andra kvaliteter.

- Efter grundskolan jobbade jag en kort tid som mekaniker hos Liljevalls som sålde Saab innan jag 1966 erbjöds jobb på MoDos forskningsavdelning, berättar Jan-Ove. Där började jag jobba i blekeriet och efter några år kom jag in på kokeriet. Därefter hamnade jag på pappersprovningen och våtlabbet innan jag i slutet av 1970-talet fick ansvaret för XPM

- Eftersom kunder har så olika behov, kan jag anpassa maskinen så att det passar deras krav. Det kan gälla exempelvis maskinutrustning och doseringspunkter för att körningen så långt möjligt ska efterlikna kundens förhållanden. Dessutom utvecklas tekniken för pappersmaskiner, vilket gör att XPM under årens lopp har modifierats en hel del. 

- MoRe har en egen verkstad där personalen känner maskinen och klarar både nödvändigt underhåll och utvecklingsjobb. Så vitt jag vet, så är vår XPM den enda maskin som kan mäta vidhäftning mot en Yankeecylinder under drift, och det med en utrustning och metod som vi utvecklat själva.

- En körning går i princip till så att jag börjar med att mala kundens massor, eller massor från vårt pilotkokeri om det ingår i ett större pilotförsök. Jag gör i ordning maskinkar och kemikalier och kör sedan på motsvarande sätt som kunden gör i sin stora pappersmaskin. Ett försök kan ta en dag, eller upp till två veckor beroende på omfattningen. I regel är kunderna med under försökskörningen, vilket jag tycker är viktigt. Då kan vi under körningens gång konferera och ändra olika parametrar, om det skulle visa sig att något oväntat händer eller nya idéer dyker upp. Det visar en av styrkorna med att göra körningar i pilotskala, eftersom allt är billigare att göra på XPM än på en fullstor pappersmaskin. 

- Jag minns många försök, en del udda, som gjorts på är XPM. Det mest udda var nog när Jägarförbundet skulle ha årsstämma i Örnsköldsvik och vi tillverkade papper av älgspillning som deras meny trycktes på. Älgarna äter mycket kvist på vintern, varför spillningen är fiberrik så det blev ett hållbart papper. Det papperet uppmärksammades verkligen i media, inte bara i Sverige utan också i resten av Europa. 

- Ett annat försök jag minns var när en kund från Västindien för många år sedan skickade upp sina massor och kemikalier för tillverkning av kräppat tissuepapper. De kom för att vara med om körningen och då känner man verkligen ett stort ansvar att allt ska fungera när kunden gjort så stora ansträngningar. De var också mycket nöjda med resultatet.

- Ett projekt som visade nyttan av XPM var en kund som ville höja vitheten i sitt papper. Vi hade en beräkningsmodell som vi testade genom att stegvis dosera efter modellen och det visade sig att resultaten av försöksomgångarna i XPM på ett idealt sätt följde modellens förutsägelser. En serie sådana försök hade varit mycket dyra att göra i fullskala, inte minst för att det då hade producerats en stor mängd svårsålt papper med varierande optiska egenskaper.

- Min släkt är musikalisk och själv spelar jag gitarr och gillar att lyssna på blues. Jag har en konstnärlig ådra och gör ibland tavlor i olja och akvarell, liksom kolteckningar. Det konstnärliga har jag också haft nytta av när det gäller att hitta tekniska lösningar för XPM. Tre barn och två barnbarn gör att eventuella luckor på fritiden fylls på ett trevligt sätt, slutar Jan-Ove.