Nyheter

KTH-teknologer besökte MoRe

2012-09-11

En grupp teknologer från KTHs linje Biofibre Chemistry gjorde sitt årligen återkommande besök i Domsjö Utvecklingsområde och då ingick även ett studiebesök hos MoRe. Besöket arrangerades av Processum Biorefinery Initiative, där MoRe är en av medlemmarna. Avsikten med studieresan till det biokemiska industriklustret i Domsjö var att se hur processerna fungerar i industriskala.

- Studiebesöken brukar vara den mest uppskattade delen i våra kurser, säger Monica Ek, professor i träkemi vid KTH. Studenterna får därigenom en chans att se hur en framtida karriär kan vara efter examen. Studenterna på Biofibre Chemistry studerar råvaror från skog, globalt skogsbruk, strukturer och egenskaper på molekylär nivå samt kemiska processer för traditionella och nya bioraffinaderiprodukter på både makro- och mikronivå.

- Det är alltid positivt att få visa upp våra utvecklingsresurser för blivande civilingenjörer, säger Stefan Svensson. Dessutom blir det ofta intressanta diskussioner.

Övriga företag som besöktes var AkzoNobel, Domsjö Fiber, Domsjö Fabriker, Holmen Skogs plantskola, Processum och Sekab.