Nyheter

Maria Hännström slutar hos MoRe

2012-05-24

Maria Hännström, som ansvarat för bl.a. formetten (den dynamiska arkformaren) slutar på egen begäran hos MoRe och går vidare till nya utmaningar. Vi tackar för tiden som varit och för det fina arbete hon gjort och önskar lycka till i framtiden. Magnus Edblad är kontaktperson för de frågor som Maria tidigare ansvarat för.