Nyheter

MoRe blev mer för Vida Paper

2012-09-12

I takt med att efterfrågan på grafiska papper minskar i Europa och efterfrågan på dissolvingcellulosa för textilier av viskos ökar i världen, ökar också intresset för dissolvingproduktion. Vida Paper är den andra svenska tillverkaren som ställt om hela sin cellulosaproduktion till dissolving. Under hela omställningen har MoRe varit en aktiv partner.

- Vi fick en förfrågan om vi kunde hjälpa till med försök, analyser och utvärderingar för att se hur deras cellulosaproduktion skulle kunna ställas om till dissolving, berättar Lars Sundvall projektledare hos MoRe. Vi såg då att deras utrustning och process skulle bli lätt att konvertera till dissolvingproduktion. Därför började projektet med att vi gjorde ett dissolvingkok i vårt kokeri baserad på deras flisråvara och deras processparametrar. Analyserna av resultaten visade att det skulle vara möjligt att producera en dissolvingcellulosa av bra kvalitet.

- I början av 2011 genomfördes ett fabriksförsök i Lessebo och analysresultaten bekräftade vårt pilotförsök. Vi tog också den fabrikskörda cellulosan och testade i vår viskospilot och resultaten därifrån bekräftade att produkten fungerade för viskostillverkning. Sommaren 2011 ställde Vida Paper om sin cellulosaproduktion helt till dissolving och vi har därefter genom olika försök hjälpt till att trimma kvaliteten. Dessutom har man nu installerat ett separat alkalisteg före peroxidsteget vilket ger en ökad förädlingsgrad på dissolvingcellulosan.

Cellulosan torkas på en av pappersmaskinerna och den kan både levereras som bal på pall och som rullar.

- För oss har omställningen betytt att Vida Paper fått en ny produkt på marknaden, Vida Cellulose, förutom våra finpapper, berättar Jan Fjeldså, VD hos Vida Paper. Erfarenheterna hittills visar att det över tid finns ett ökande behov av specialcellulosa, men att det speciellt i Kina är en väldigt fluktuerande marknad. För att bli mindre priskänsliga jobbar vi hårt med att lyfta kvaliteten och användbarheten på massan. I det förbättringsarbetet har vi stor hjälp av de resurser som finns hos MoRe.

På bilden: Jan Fjeldså