Nyheter

MoRe deltog i Uniaden

2012-02-21

Uniaden, Umeå universitets arbetsmarknadsdag, arrangerades den 14 februari med MoRe som ett av många deltagande företag. Fem företag från Domsjö Utvecklingsområde, Processum, Domsjö Fabriker, Eurocon, MoRe och SEKAB hade gått samman om en gemensam monter.

- Det var många intressanta besökare med olika akademisk bakgrund som kom till montern och vi uppmanade många att sända in sina CV:n, berättar François Lambert, som representerade MoRe. 

- MoRe har under det senaste året rekryterat ett flertal nya medarbetare och har därför just nu inget akut behov, men det kan snabbt ändras. 

Förutom kontakten med framtida potentiella medarbetare ser vi vårt deltagande som en viktig marknadsföring av Domsjö Utvecklingsområde. En rekrytering till något av områdets företag betyder att vi får in en person som sedan har möjlighet att gå vidare till andra företag. Karriärmöjligheterna blir därför mycket större och området attraktivare som arbetsplats. Det tjänar vi alla på.