Nyheter

MoRe förstärker inom viskos

2012-08-28

Sara Hellström är sedan 27 augusti anställd för att ta fram, verifiera och lansera ett koncept för utveckling och forskning inom den viktiga kedjan cellulosa-viskostillverkning-spinning-analys. MoRe ökar därmed satsningarna inom detta växande applikationsområde för cellulosa.

Sara är civilingenjör i teknisk kemi från Umeå universitet och studerade i sitt examensarbete för DomInnova hur olika R18-nivåer och hemicellulosainnehåll påverkade dissolvingcellulosans processbarhet liksom viskoskvaliteten. 

- Jag är mycket glad att vi kunnat knyta Sara till oss, speciellt med tanke på den kunskap hon skaffat sig under tiden på DomInnova, säger Stefan Svensson. Vi har hos oss en komplett kedja av pilotutrustningar, från ved till tråd. Speciellt intressant i detta sammanhang är vår viskospilot, i vilken dissolvingcellulosa kan konverteras till viskoslösning. I och med att Processum Biorefinery Initiative placerat sin spinnpilot hos oss kan vi av viskoslösningar nu tillverka heldragen viskostråd och således utvärdera värdekedjans alla parametrar såsom vedslag, kok- och blekprocesser liksom viskos- och spinnprocesser. 

- Det ska bli både spännande och utmanande att få ta sig an denna uppgift, säger Sara. Jag får bygga vidare på de kunskaper som examensarbetet och sommarjobben på Domsjö Fabrikers labb gett och utveckla hela konceptet från cellulosa till tråd.