Nyheter

MoRe hjälper kunderna ha koll på vedråvaran

2012-12-17

Vedråvarans torr-rådensitet, bulkdensitet, flisfukt, fibrernas morfologi och kemiska sammansättning är exempel på parametrar som det är viktigt att ha koll på eftersom de påverkar processbarheten och produktkvalitén. MoRe får därför ofta uppdrag där kunderna vill veta dessa egenskaper hos existerande, eller inför användande av en ny, vedråvara.

- Vi använder oss av ett flertal standardiserade analyser för att karakterisera vedråvara, säger Torbjörn Sjölund. När det gäller densitet så finns två viktiga mått, torr-rådensitet och bulkdensitet. Vid inköp vill man veta torr-rådensiteten, vilken bland annat beror av växtplats, växtsätt och ålder. Vid koket, oavsett om det är satsvis eller kontinuerlig teknik, är det viktigt att känna till bulkdensiteten eftersom man satsar kokkemikalier efter flisvolymen. Asp och björk har olika densitet men kokas ofta tillsammans. För att få bästa resultat måste man dels känna till vedslagens densiteter och dels att koka med konstanta proportioner av de båda vedslagen för att inte få kvalitetsvariationer. 

- Flisfukten är också viktig eftersom den fukt som följer med flisen in i kokaren bidrar till vätske-/vedförhållandet. Kokarens körbarhet påverkas av flisens storlek och form, vilka är centrala egenskaper för att säkerställa god cirkulation, optimal impregnering och jämn massakvalitet. Vi bestämmer storleks- och tjockleksfördelningen med hjälp av standardiserade sållningsmetoder. 

- Kolhydratsammansättning, lignin, metaljoner och extraktivämnen varierar med trädslag och växtplats. Genom att mala flisen erhålls ett homogent material som kan analyseras med avseende på den kemiska sammansättningen. Vi kan på olika sätt frilägga fibrer och har bra analysmöjligheter för att mäta fiberdimensioner liksom att kunna identifiera de ingående vedslagen i ett prov.

- Förutom att vi kan göra garantikörningar av nya renserier, är det inte ovanligt att en kund vill veta hur väl ett existerande renseri, och då speciellt barktrumman, fungerar. Vi mäter då barkningsgrad och vedförlust, vilka båda är viktiga egenskaper att ha koll på och som ger bra besked om hur väl renseriet fungerar. Här finns det mycket pengar att spara, slutar Torbjörn.