Nyheter

MoRe kan erbjuda IP-relaterade konsulttjänster

2012-12-18

MoRe har en strikt syn på att ingen konfidentiell information som kunden tillhandahållit ska komma tredje part till kännedom. Detta blir extra viktigt när ett projekt resulterar i att något kan patenteras. I dessa fall kan MoRe, i de fall kunden inte själv har dessa resurser, erbjuda detta som konsulttjänst. 

Samordnat av Processum Biorefinery Initiative samfinansierar MoRe och fem andra företag en patentingenjör, Magnus Hallberg, vilket gör att de kunder som så behöver kan erbjudas denna konsulttjänst. 

- Mina arbetsuppgifter är mycket varierande, berättar Magnus. Det handlar om alltifrån att skriva patentansökningar, göra nyhetsundersökningar och konkurrentbevakningar till att utarbeta patentstrategier och policys för hur ett kundföretag ska arbeta och förhålla sig till patent- och immaterialrättsfrågor.

- Patent är egentligen ett kontrakt mellan staten och uppfinnaren där staten ger innovatören 20 års ensamrätt till att kommersiellt utnyttja uppfinningen. Innovatörens motprestation är att offentliggöra tekniken och betala en årlig avgift. Företagen idag förstår i allt större utsträckning värdet av att skydda sina immaterialrättsliga tillgångar för att göra bra affärer.

- Även om det inte förekommer varje dag, händer det att vi i projekt tillsammans med en kund får resultat som är så intressanta att de kan komma ifråga för patentering på ett eller annat sätt, poängterar Stefan Svensson. Då kan vi genom vårt patentsamarbete, och som redan gett resultat, erbjuda tjänster som utformande av patentansökningar, nyhetsundersökningar och freedom-to-operate (undersöka om man kan agera utan att göra patentintrång) undersökningar. Enligt MoRe Research IPR-policy har kunden exklusiv rätt till alla resultat som kommer fram i ett projekt eller omvänt, MoRe har inga anspråk på att stå som meduppfinnare men vi hjälper gärna kunden i IP-arbetet avslutar Stefan Svensson.