Nyheter

MoRe och P&L i utbildningssamarbete

2012-05-09

Sedan drygt tio år samarbetar MoRe med utbildningsföretaget P&L i certifierande operatörsutbildningar inom kokning och blekning samt inom laboratoriesidan. Samarbetet har utvecklats och blivit ett stort verksamhetsben för MoRe.

Kompetensutveckling, vidareutbildning och certifiering av personal har blivit allt viktigare inom skogsindustrin. Den tekniska utvecklingen går fort och kunskap är delvis en färskvara som måste uppdateras. Antalet anställda minskar och allt högre kompetenskrav ställs på personalen. Samarbetet mellan MoRe och P&L ger bruken möjlighet att säkerställa att personal har den kompetens som krävs.

- Vi har ett omfattande kunnande om massaprocessens kemi och om analyser och är därför underleverantör till P&L i flera av deras utbildningar och certifieringar inom dessa områden, berättar Stefan Svensson. Det kan gälla processoperatörer för sulfat-, sulfit- och mekmassaproduktion, papperstillverkning liksom för laboratoriepersonal. Det är glädjande att omfattningen av utbildningssamarbetet ökar, vilket tyder på att kunderna är nöjda. 

Utbildningarna förläggs på olika, ofta centrala platser i landet. Laborantutbildningarna är de enda som är förlagda till MoRes lokaler i Örnsköldsvik, eftersom det då behövs tillgång till laboratorieutrustning. Dessutom skräddarsyr P&L och MoRe bruksspecifika utbildningar enligt önskemål från enskilda bruk och företag.

- Vi använder olika underleverantörer med specialkunskaper inom olika områden, säger Stefan Pettersson, P&L. På så vis är vi säkra på att alltid kunna erbjuda utbildningar på hög och aktuell nivå. Exempel på utbildningar är Operatörskörkort och Certifieringsutbildningar massa och papper. Samarbetet med MoRe är ett av våra äldsta, vilket är ett bevis på att kursdeltagarna är nöjda med de kunskaper de får och med sättet som de förmedlats på. 

För mer information, kontakta gärna
Stefan Pettersson, P&L, 
Tel. 0451-74 44 10, e-post stefan.pettersson@pol.se
Stefan Svensson, MoRe Research
Tel. 0660-750 35, e-post stefan.svensson@more.se