Nyheter

Oljeindex, en metod att spåra problem med mineralolja

2012-06-26

Mineralolja som läcker ut i procesströmmar kan orsaka både process- och produktproblem. Kommer olja ut i avloppet blir det ett miljöproblem. Oavsett vilket är det viktigt att ta reda på varifrån oljan kommer för att kunna åtgärda felet. 

MoRe har därför nu möjlighet att bestämma oljeindex för mineraloljor, såsom hydrauloljor, smörjoljor och liknande, i vattenprover enligt EN ISO 9377-2. Med denna metod kan mängden olja i vatten bestämmas kvantitativt och till viss del även kvalitativt. Genom att jämföra provet med en misstänkt mineralolja som används i fabriken kan även läckan spåras.

Metoden är även användbar för kunder som vill veta hur effektiv en oljeavskiljare är. 

En lämplig provmängd är ca 900 ml. Provet tas i 1000 ml glasflaska. 

Kontaktperson:
Konrad Elmgren, tel. 0660-750 73, e-post: konrad.elmgren@more.se