Nyheter

Projekt massaindex inom SCOPE

2012-02-17

Inom ramen för SCOPE, ett samarbete inom ProcessIT Innovations, har projektet Massaindex startats. I projektet deltar alla massatillverkare från Ångermanland och norrut. Projektet behandlar kopplingen mellan slutprodukternas och pappersmassans kemiska, fysikaliska och mekaniska egenskaper. 

- Till skillnad från tidigare försök att förklara processvariationer enbart utifrån statistiska samband ska detta projekt utveckla metoder som utnyttjar det processkunnande som finns inom industrin, säger Torbjörn Sjölund, ansvarig för projektet hos MoRe. Långsiktigt är målen att öka körbarhet och styrbarhet av tillverkningsprocessen, minska processvariationer samt minska resursanvändningen.

- MoRe Research har tagit fram en laboratoriereferens som liknar massan som Mondi Dynäs producerar. Vi har tagit flis från Dynäs, kokat på samma sätt och av massan tillverkas en kopia Dynäs säckpapper. Även säckpapper med andra egenskaper ska framställas. I fokus är vedråvara, kokning, malning och kemi vid tillverkning av säckpapper. Viktiga pappersegenskaper som dragstyrka, porositet, töjning och förmåga att tåla fukt studeras. Mikael Håkansson, doktorand från Luleå tekniska universitet, är knuten till projektet.    

- Eftersom malningen har en avgörande betydelse för säckpapperets viktigaste egenskaper studerar vi hur malningen ska styras och hur fibrerna processas före malningen. Avsikten är att hitta viktiga parametrar i processkedjan så att det är möjligt att förutsäga produktegenskaperna tidigt i processen. Hela projektet är egentligen en spegelbild av MoRes Hela vägen-koncept, slutar Torbjörn.