Nyheter

Spinnpiloten i drift

2012-12-18

Den spinnpilot som installerades hos i MoRe i höstas är nu i full drift. Under hösten har Sara Hellström trimmat in utrustningen och MoRe är därmed ensamma i Europa om att under samma tak ha en komplett kedja av piloter; från flisning, kokning och blekning via viskoslösning till färdig viskostråd i spinnpiloten. 

- Det har varit en intressant höst med arbetet att lära sig spinnpiloten och trimma in utrustningen så att den fungerar som den är tänkt, säger Sara Hellström. I den kan vi använda olika sammansättningar av spinnbadet och därmed erbjuda kunder projekt inom hela kedjan från råvara baserad på lignocellulosa fram till färdig tråd. Kunderna kommer att vara befintliga dissolvingproducenter, kommande aktörer inom detta område och olika forskningsinitiativ. 

- Vi har redan märkt ett stort intresse för projekt inom detta område, eftersom den framtida efterfrågan på viskos beräknas växa med minst 10 % per år, säger Stefan Svensson. Därför undersöker flera massatillverkare sina möjligheter att öka sin produktion av dissolving alternativt, från ett helt annat segment, konvertera processen mot detta område. I dessa arbeten passar våra piloter ända fram till färdig tråd som hand i handske.

Genom att utvärdera både spinnprocessen och trådens egenskaper kan kunskap om dissolvingcellulosan för vidareförädling till tekniska eller textila viskosmaterial samlas. Piloten ägs av Processum Biorefinery Initiative, medan MoRe sköter driften.  

För mer information, kontakta gärna
Sara Hellström, tel. 0660-750 05, e-post: sara.hellstrom@more.se