Nyheter

Staffan, vår specialist i återvinningsprojekt

2012-03-14

- Allt som inte går ut med massan eller hamnar i avloppet kommer till återvinningen, säger Staffan Magnusson, MoRes återvinningspecialist. Ju mer massabruken sluts, desto mer komplex blir kemin i återvinningen och desto viktigare att kunna behärska den.

- När det gäller återvinningen så är det svårt att efterlikna processen i laboratorieskala utan man måste vara på plats i fabriken. Huvudprocessen är mogen och kompliceras av att allt möjligt tas in där. Med allt högre slutningsgrad ökar risken för bland annat utfällningsproblem och lägre effektivitet till följd av att värmeöverföring och filtreringsegenskaper försämras.

Exempel på områden där Staffan har stor erfarenhet är:

  • Svavel/natrium-balanser i återvinningscykeln
  • Utredningar av NOx-problem runt sodapannan t.ex. i samband med miljötillståndsansökaningar
  • Konsekvenserna av att ta in bioslam i återvinningen och uppföljning av utfallet.
  • Räkna på kemikaliebalanser i samband med investeringsprojekt och fiberlinjeundersökningar.
  • Beräkningar och fabriksförsök i samband med högre slutningsgrad av massalinjer.
  • Utvecklingsarbete i samband med etanolframställning av biomassa.

Staffan kontaktas per telefon; 0660-751 56, mobil; 070-222 31 32 eller 
email; staffan.magnusson@more.se