Nyheter

Sveriges flexiblaste pappersmaskin

2012-05-09

I MoRes experimentpappersmaskin kan så gott som alla typer av papper i ytvikter mellan 15 och 300 g/m2 produceras. Som försteg till fabriksförsök eller screening av olika parametrar körs många utvecklings- och utvärderingsförsök på ett kostnadseffektivt sätt i pappersmaskinen. 

Pappersmaskinen är av planviratyp och utrustad med pressparti, limpress, torkcylinderparti med samma värmetal som i fullstora i pappersmaskiner. Den har även en yankeecylinder för tillverkning av såväl tissue som MG-papper. Maskinen har kräppningsschaber för kräppning av exempelvis mjukpapper. Avvattning i en torkmaskin kan också simuleras. 

- Kringutrustningen består av konkvarn, maskinkar och utrustningar för kemikaliedosering till olika doseringspunkter, berättar Jan-Ove Häggström, maskinförare. Upprullning finns för att kunna bestryka eller ytbehandla papperet i pilotbestrykaren. Vi kan göra försök med t.ex. olika fibersammansättning, malgrad, ytvikt och tillsatskemikalier som färg, mäldlim och fyllmedel. En vanlig användning är när pappersbruk eller kemikalieleverantörer vill göra screenande tester för att hitta rätt parametrar för fabriksförsök. Kemikalierna kan doseras i samma position som i kundens maskin. 

- En stor fördel med vår experimentpappersmaskin är att vi får ut en stor mängd prover av relativt små massamängder. Det minsta som vi behöver för ett försök är två kilo torrtänkt massa, om vi pratar papper i 70-80 g/m2, och den största mängd vi kan mala för ett försök är 25 kilo torrtänkt massa. Insvängningstiden för en ny dosering är kort och vi får därför snabba svar på varje parameterändring. Bakvattensystemet är slutet.

- Maskinen har några år på nacken men har ständigt uppdaterats i takt med utvecklingen på pappersmaskinsidan. Resultaten går i de flesta fall att överföra till förhållandena i full skala, även om hastigheten är en bråkdel av vad moderna pappersmaskiner kör. De flesta egenskaper mäts offline men vi kan t.ex. mäta våttöjningen mellan press- och torkparti online. Trots, eller egentligen tack vare sin litenhet, kan realistiska och processnära försök göras till en bråkdel av kostnaden för fullskaleförsök. Därför är också experimentpappersmaskinen en av våra många viktiga pilotutrustningar, slutar Jan-Ove.

För mer information, kontakta gärna Magnus Edblad, 
tel 0660-750 23, mobil 070-204 98 85, e-post magnus.edblad@more.se

Se filmen om experimentmaskinen