Nyheter

Vi kan koka både extremt och traditionellt

2012-09-12

Torbjörn Sjölund och Mats Westin är MoRes ved- och kokerispecialister med sammanlagt 45 års erfarenhet. De ansvarar för allt som rör ved- och kokerifrågor inom MoRe och uppdragen spänner över allt ifrån vedfrågor till försök i pilotkokeriet.

- Vi kan göra försök och analyser som är begränsade till olika vedfrågor såväl som försök omfattande alla steg ifrån stock eller flis till kokad massa, säger Torbjörn. Inom MoRe finns pilotutrustning som täcker hela kedjan efter kokeriet till färdigt papper, så vissa projekt kan omfatta hela kedjan ifrån vedråvara till papper eller viskostråd. 

- Uppdrag i vedfrågor kan gälla att man vill veta vilken typ av egenskaper liksom innehåll och halter som ett visst vedprov har och om det kan ge massan oönskade egenskaper, fortsätter Mats. En annan fråga kan vara om den aktuella veden passar ihop med andra vedslag som används i kundens produkt. Vi kan bestämma kolhydratsammansättning, metallhalter, storleks- och tjockleksfördelning, ljushet och andra viktiga egenskaper.

I pilotkokeriet kokas en mängd flis motsvarande minst ett kg torrtänkt flis per korg. Beroende på densitet och torrhalt bestäms hur mycket kokkemikalier som ska satsas. Kokaren kan laddas med sex korgar som antingen kan innehålla samma typ av flis för att få tillräcklig mängd massa, eller med olika flistyper för att se resultatet av samma kokbetingelser. Kokeriet har nio ackumulatorer, vilket ger en stor flexibilitet vid val av processbetingelser, och man kan gå ner i ett Vätska/ved-förhållande som exakt motsvarar aktuella fabriksförhållanden.

- En utveckling under senare år är att allt fler "extrema" kokeriuppdrag som kan omfatta speciella vedslag och även ettåriga växter, säger Mats. Skälen till det kan vara att man söker fibrer för speciella produkter eller tillgången på aktuell råvara. Dissolvingförsök har också ökat i omfattning, speciellt som massafabriker tittar på möjligheterna till omställning av hela eller delar av sin produktion.

- Vi har egen flishugg där vi kan hugga flis av stockar och få samma typ av flis som fabrikerna har, betonar Torbjörn. Flisen sållas och ger en väldefinierad flissammansättning för vidare kokeriförsök.

Mats väg till kokeriet har gått via tolv år inom sjukvården och fyra års studier till miljöingenjör innan han år 2000 anställdes på MoRe som ingenjör i kokeriet. Där har han successivt blivit specialist på sulfitkok. På fritiden har han varit ledare för ishockey- och fotbollslag där barnen spelat. Under många år har snickring och renovering av huset tagit en stor del av fritiden.

I sammanlagt trettiotvå år har Torbjörn varit anställd inom först MoDo FoU och sedan MoRe, varav den mesta tiden ägnats åt kokeri- och vedfrågor. Avbrott har gjorts för studier till processingenjör med cellulosainriktning. På fritiden är musik ett stort intresse och han spelar elbas i ett band. Dessutom skämmer han bort sitt barnbarn.