Nyheter

2013

2013-12-18 Leticia, vår mest långväga medarbetare
2013-12-18 Membranfiltrering inom bioraffinaderi och processrening
2013-12-16 Dennison wax pick hänger med
2013-12-16 Utbildning för intresserade utanför skogsindustrin
2013-12-15 MoRe i projekt för effektivare skogssådd
2013-11-06 Rätt våtkemi förbättrar körbarhet och produktegenskaper
2013-11-05 Ny partikelstorleksmätare för viskoslösningar ger nya möjligheter
2013-11-05 Ny jonkromatograf för kolhydrater och anjoner
2013-11-05 Licentiatavhandling om ljusspridning på DPC
2013-11-04 MoRe var med och sponsrade Fiberteknologernas studieresa till Vancouver
2013-11-04 SP Processum har fyllt tio år – MoRe gratulerar!
2013-10-31 Företagsutbildarna och MoRe satsar på KomTek i Örnsköldsvik
2013-10-16 Stefan Svensson höll föredrag på The 15th S:t Petersburg International Forestry Forum
2013-09-26 MoRe på SPCI Convention
2013-09-24 Blivande jägmästare gick Hela vägen hos MoRe för tredje året i följd
2013-09-18 Malningsstudie sänker energiförbrukningen och optimerar produktegenskaperna
2013-09-04 Ökad slutning ger en komplexare kemi i återvinningen
2013-09-04 MoRe har en välförpackad verktygslåda
2013-09-03 Blekning effektivt och flexibelt i pilotskala
2013-09-02 Se MoRe i Operation Fenix
2013-06-20 Lars Sundvall ny chef för Processteknikavdelningen
2013-06-18 Två nya instrument: Z-styrkemätare och tjockleksmätare för tissue
2013-06-18 Behövs ett speciellt instrument så bygger MoRe det
2013-06-14 Ny jonkromatograf för anjoner
2013-06-12 Filmer om forskning i Örnsköldsvik
2013-06-10 Anna Svedberg, talare på Zellcheming om bättre retention och formation
2013-05-01 Performance index optimeringsverktyg för kokning och blekning
2013-05-01 Kundintresset för tissue ökar hos MoRe
2013-04-05 Karakterisering av viskosfiber på film
2013-03-21 Pilot för förbehandling av biomassa placeras hos MoRe
2013-03-06 MoRe har fortsatt tillstånd att använda kvicksilverporosimetri
2013-03-05 Fysikalisk provning ger svaren
2013-03-01 Åtta nya pilotutrustningar hos MoRe