Nyheter

Anna Svedberg, talare på Zellcheming om bättre retention och formation

2013-06-10

Anna Svedberg, Domsjö Fabriker, håller föredrag på Zellcheming i Wiesbaden den 12 juni under sessionen: "Fiber Applications and Fiber Processes of the Future". Titeln på hennes föredrag är: "Improving the sheet formation/retention relationship by turbulence dampers". Föredraget baseras på hennes doktorsarbete där merparten av de praktiska försöken utfördes på MoRes RF-maskin*.

Den allmänna uppfattningen bland pappersmakare har varit att sambandet mellan retention och formation varit svårt att bryta, d.v.s. att bra formation och hög retention kunnat råda samtidigt. I sitt doktorsarbete visade Anna Svedberg att sambandet går att bryta! Nyckeln till detta var att använda retentionssystem innehållande tre komponenter, varvid en komponent (en anjonisk högmolekylär polymer) tillsats i överdos.

- Jag ser verkligen fram emot att få komma på Zellcheming och hålla mitt föredrag, säger Anna Svedberg. Essensen i föredraget är mitt doktorandarbete. Arbetet med att testa mina resultat i större skala kommer att gå vidare via körningar i demo- och senare i fullskala.

- En del av mitt arbete var att vidareutveckla RF-maskinen hos MoRe Research för att kunna studera formations-/retentionssambandet, berättar Anna Svedberg. RF-maskinen ger nu reproducerbara resultat och är ett viktigt steg mellan försök i labskala och fullskala. RF-maskinen är unik i sitt slag och tillgänglig för försök av såväl kemikalieleverantörer som papperstillverkare.

- Det är fantastiskt att vi på MoRe, genom vår RF-maskin, kunnat vara en del av Annas doktorandarbete och där resultaten ser ut att kunna få stor betydelse för pappersindustrin, säger Stefan Svensson. För oss betyder Annas insatser att vi kan erbjuda kunder möjligheten att använda vår RF-maskin till verklighetsnära försök i virahastigheter upp till 300 m/min. 

Kontaktperson för RF-maskinen är Magnus Edblad, tel. 0660 750 35,
E-postRF-maskin står för Retentions/Formations-maskin.

Annas avhandling kan laddas ner här.

En film om RF-maskin kan ses här