Nyheter

Behövs ett speciellt instrument så bygger MoRe det

2013-06-18

I mer än 30 år har Gunnar Nordlöf byggt analysinstrument och apparater när det inte funnits standardvaror att köpa från hyllan. På samma sätt som MoRe utvecklar egna analysmetoder när inga standardmetoder finns, så utvecklar och bygger vi apparater av olika slag för såväl kunders som för egna behov.

Efter att ha arbetat några år på instrumentavdelningen i Domsjöfabriken kom Gunnar 1981 till mät- och reglergruppen inom MoDo FoU. Det var i samband med att man utvecklade ett nytt kokerisystem för Domsjö, vilket bl a innebar att bygga de kretskort som behövdes för att styra uppvärmning och nedkylning av batchkoken. 

- Gruppen byggde under många år apparater av alla möjliga slag, berättar Gunnar. Det var innan PC-datorerna kom och vi tillverkade våra egna kretskort och övrig elektronik till de apparater som gruppen gjorde i den egna verkstaden. Det var en rolig tid där alla idéer testades. När PC-datorerna kom förändrades mycket och jag jobbade med IT och elektronik parallellt. Eftersom det här var under MoDo-tiden var de apparater vi byggde avsedda för att användas inom vår forskning eller i MoDos bruk.

- Många kunder har speciella behov som ett standardinstrument inte klarar. Oftast är inte instrumentfirmorna intresserade av att bygga specialinstrument, eller saknar kunskapen för att lösa kundens behov. Om en kund till oss vill ha ett speciellt instrument, så kan vi däremot fixa det. Vi har möjligheter på IT-sidan och på verkstaden att kunna ordna det mesta, och dessutom har vi mångårig erfarenhet av att utveckla och bygga specialinstrument. Förutom att bygga instrument sköter vi också servicen på såväl de instrument som kunder köpt som på våra egna analysutrustningar.

- År 2008 tog MoRe, på uppdrag av Akribi, över tillverkningen av DDA, Dynamic Drainage Analyzer, vilket är ett instrument som under vakuum mäter en mälds avvattningsförmåga. Instrumentet efterliknar därför de avvattningsförhållanden som gäller i en pappersmaskin. Vi fräschade upp elektroniken och nu tillverkar jag nya DDA-apparater samt bygger om, moderniserar och servar äldre apparater. Allt som allt har det hittills sålts 87 DDA-apparater, vilka sedan 2011 säljs av PulpEye AB.

- Exempel på lite udda apparater jag varit med om att bygga är ett instrument för att mäta segheten på tunnbröd. Ett annat uppdrag var att utveckla en metod och ett instrument för att mäta hur kartong nöter stansverktyg. Det blev en automatisk symaskin där nålen vägdes före och efter att ha "sytt" kartongprover en viss tid.

- Det är intressant att se hur tekniken har utvecklats sedan 1980-talet. Nu finns ingen apparat utan att det sitter en dator i den. Förr var det komponenter som byggdes ihop för en viss uppgift men nu görs det genom programmering istället. 

Hur kopplar du av på fritiden från allt instrumentbyggande och programmerande?

- Har man ett hundraårigt hus i Örnsköldsvik och ett sommarställe i Levar, finns det alltid något att göra. På hösten är det dessutom jakt som jag är intresserad av. Frugan och jag reser gärna på egen hand och då på nya ställen. Vi gillar att göra det spontant och att inte ha resan så planerad i förväg, och då besöker vi sånt som vi tycker är intressant, slutar Gunnar.