Nyheter

Blivande jägmästare gick Hela vägen hos MoRe för tredje året i följd

2013-09-24

Trettiofem blivande jägmästare har under tre dagar hos MoRe genomfört en kurs Hela vägen, där de handgripligen fick praktisera och följa alla steg från ved till papper och viskostråd. Som avslutning ingick ett studiebesök hos Domsjö Fabriker.

– Det var en intresserad och vetgirig grupp och vi hade tre givande dagar, berättar Magnus Edblad som ansvarade för kursen. Studenterna går fjärde året på sin jägmästarutbildning och då passar det bra att på ett koncentrerat sätt visa vad som händer med virket sedan det fällts och transporterats till industrin. 

– MoRe har kompletta kedjor av pilotutrustningar, från ved till färdigt papper eller till färdig viskostråd, vilket gör att kan vi kombinera teoretiska avsnitt med praktiska tillämpningar hela vägen. Det som gör oss unika är att studenterna på ett och samma ställe kan utföra moment i hela kedjan som börjar med veden och själva tillverka eget papper och viskostråd.

– Det är alltid lika roligt att SLU:s jägmästarstudenter besöker oss så att vi i våra pilotutrustningar kan visa upp hur de olika processtegen går till. Som avslutning fick de ta med sig papperet de hade tillverkat själva under veckan, slutar Magnus.