Nyheter

Filmer om forskning i Örnsköldsvik

2013-06-12

I Örnsköldsvik satsar många aktörer på forskning och utveckling. I ett axplock på 13 korta filmintervjuer visas några av de forskningsprojekt som pågår i Örnsköldsvik och varför dessa förlagts här/har kopplingar till Örnsköldsvik. En av filmerna handlar om Raghu Deshpande som sedan våren 2012 är anställd som doktorand på MoRe i ett projekt som genomförs i samarbete mellan Domsjö Fabriker, MoRe Research och Karlstad universitet.

Raghus forskning fokuseras på hur kokprocessen kan modifieras/optimeras för att tillsammans med ett efterföljande alkalisteg ge så selektiv separation av lignin, hemicellulosa och cellulosa som möjligt. I projektet ska bland annat klarläggas hur råvarans komponenter är bundna till varandra, liksom hur dessa komponenter skall friläggas på bästa sätt med avseende på selektivitet, utbyte och processekonomi. 

Dessutom skall egenskaperna i de olika fraktionerna av lignin, hemicellulosa och cellulosa som separeras ut analyseras. Doktorandtjänsten ingår i Karlstad universitets forskarskola "Värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter" vilken drivs av Professor Ulf Germgård. 

Läs mer om doktorandarbetet  
Se filmen med Raghu Deshpande