Nyheter

Gunilla, en av MoRes många erfarna medarbetare

2013-05-01

Gunilla Ericsson är en av MoRes många erfarna medarbetare för vilka ett analysresultat inte bara är en siffra bland många andra, utan en egenskap av betydelse för slutresultatet av en massas eller ett pappers egenskaper.

- Jag började 1966 på viskosavdelningen, där det då fanns både labb och spinneri, på MoDo FoU, berättar Gunilla. När tillverkningen av dissolvingcellulosa lades ner i Domsjö, stängdes också forskningens viskosavdelning och jag började på massaavdelningen och arbetade med olika analyser. 

- Under många år arbetade jag på mikroskopiavdelningen och gjorde fiberanalyser med hjälp av ljusmikroskop och analyserade ved och fibrer med hjälp av transmissionsmikroskopi. På den tiden fanns ingen digital teknik, utan vi fick fota på glasplåtar, framkalla bilderna och utvärdera dessa. 

- Så småningom utvecklades tekniken för bildanalys och bildbehandling med hjälp av data från mikroskopet så att vi på ett bättre och enklare sätt kunde analysera fibrer liksom tryckresultat, fortsätter Gunilla. Under en tid hade MoDo ett samarbete med Hewlett Packard där vi med hjälp av bildanalys utvärderade text och grafik utskrivet med inkjet. I och med att vi fick kraftfullare datorer kunde också bildanalystekniken utvecklas vidare. Nu skrivs tryckproverna ut på papper, resultaten skannas in och bildanalys görs för att bestämma egenskaper som kantskärpa, taggighet, mottling, färgrymd och andra egenskaper vilka är viktiga för utskriftskvaliteten.

- De kemiska egenskaperna, liksom ytstrukturen, i ett papper är viktiga egenskaper för att få ett bra tryck i inkjet. Bläcket får inte tränga in i papperet för mycket eller för snabbt, eftersom trycket då blir dåligt. Vi har därför tre olika metoder för att mäta ett pappers absorptionsförmåga, Bristowhjulet, Emtec och kontaktvinkel. 

- Vi fick ibland udda uppdrag som inte kom från våra vanliga kunder. Exempelvis undersökte vi på uppdrag av polisen papper i samband med ett mord och vid ett annat tillfälle undersökte vi om sedlar var falska eller äkta. Vi var också involverade i ett projekt som gick ut på att med hjälp av bildanalys av satellitbilder titta på skog. Genom bildanalys av viramarkeringar kunde vi också bestämma vilken av virorna i en pappersmaskin som orsakade viramarkeringar i papperet.

- Nu arbetar jag mest med analyser kopplade till papper och tryck. Det är en verksamhet som ökar hos oss, vilket är ett tecken på att intresset för att allt mer utskrifter sker med inkjetteknik och att kraven på utskriftskvaliteten ökar. 

- Det är roligt att gå till jobbet på MoRe, för det är trevliga människor och bra stämning. Det är också intressant att se att den viskosverksamhet som jag jobbade med under första tiden på MoDo FoU, och som då lades ner, nu har tagits upp igen och är en av MoRes växande verksamheter, slutar Gunilla.