Nyheter

Karakterisering av viskosfiber på film

2013-04-05

MoRe är nu utrustat med två instrument för bestämning av bland annat linjär densitet, fiberstyrka eller tenacitet och elongation hos stapelfibrer och filament från viskos. Spinnstudier baserade på viskoslösning från dissolvingcellulosa, antingen tillverkad i våra piloter eller levererad från kunderna, kan göras i vår spinnpilot varefter den slutliga viskosfibern karakteriseras. Den vanligaste analysen görs på torr fiber men även våt fiber kan analyseras. 

Instrumenten är dels ett Vibrodyn 400 och dels ett Vibroskop 400 från Lenzing Instruments. Bestämningarna är baserade på metoderna SS-EN ISO 5079, ISO 1973:1995 (E) och ISO 1130-1975 (E).

Kontaktperson: Konrad Elmgren, tel. 070-5089044, email:konrad.elmgren@more.se

Se mätning av viskosfibrer