Nyheter

Licentiatavhandling om ljusspridning på DPC

2013-11-05

Niklas Johanssons licentiatarbete om optisk karakterisering av papper genom spektral goniofotometri har aktivt stötts av flera företag, bland annat av MoRe Research. Arbetet har utförts vid DPC, Digital Printing Centre, hos Mittuniversitetet i Örnsköldsvik och är det senaste i raden av licentiat- och doktorsavhandlingar vid enheten.

– I mitt arbete har jag undersökt ljusspridningen i papper, både den direkta spridningen från pappersytan och den bulkspridning som sker genom reflektion inne i papperet, berättar Niklas Johansson. En stor del av arbetet har gått ut på att anpassa mätsystemet för att kunna utföra spektrala och vinkelupplösta reflektansmätningar av papper och pappersliknande material. Jag har även undersökt effekterna av fluorescens från optiska vitmedel.

– De framtagna metoderna kan även tillämpas på kompositmaterial, textilier och biologisk vävnad och resultaten är därför också av intresse inom vetenskapliga områden som biomedicin och datorgrafik. Avhandlingen kommer att publiceras av Mittuniversitetet.

– Jag har lärt mig mycket under resans gång, inte minst genom det nära samarbetet med flera företag. Det känns att de är intresserade av arbetet och resultaten, vilket har varit motiverande för mig. Av MoRe har jag fått hjälp med specialanalysmetoder liksom med handledning och diskussioner i styrgruppen. Fortsättningen blir i form av ett doktorandarbete i vilket resultaten kommer att användas för att vidareutveckla modeller för ljusspridning. Dessutom ska nya tillämpningsområden för spektral goniofotometri undersökas, där till exempel solcellsteknik är ett intressant område, säger Niklas Johansson.

– Licentiatavhandlingen är av mycket hög kvalitet och med tillämpbara resultat, betonar Mattias Andersson, platschef för DPC. För att kunna trycka på komplexa material krävs stora kunskaper inom mätteknik, och här passar Niklas licentiatarbete mycket väl in. Arbetet är ett bra avstamp inför det kommande doktorandarbetet.

– MoRe har alltsedan DPC bildades aktivt stöttat den viktiga forskning som bedrivs där, säger Jan-Erik Hägglund, MoRe Research. För oss är det viktigt att ligga i frontlinjen, i detta fall inom pappersoptik. Vårt koncept Hela vägen betyder just att vi ska kunna vara experter och kompetenta partners för våra kunder, från vedråvara till färdigt papper. Därför är engagemang i olika forskningsprojekt som berör den värdekedjan viktigt.