Nyheter

Magnus jobbar längs hela kedjan, från ved till papper

2013-11-06

Har man som Magnus Edblad en bred erfarenhet av massa- och papperstillverkning är det inte så konstigt om hans uppdrag hos MoRe spänner över det mesta från råvaror till olika process- och pappersfrågor. Inte minst tiden som driftsingenjör på ett pappersbruk och sedan som produktchef för pressfiltar har gett honom goda kunskaper om olika produktionsprocesser och papperskvaliteter.

– Jag är civilingenjör i kemiteknik och gjorde mitt examensarbete om sulfatkokning på STFI 1996, berättar Magnus. Därefter anställdes jag på MoDo FoU där jag arbetade med kokning- och blekningsfrågor till fram till 1999 innan jag kom till pappersbruket i Husum som produktionsingenjör för PM 7. 2001 blev jag driftsingenjör med fullt ansvar för samma maskin. År 2006 flyttade jag till Albany i Halmstad som produktchef för pressfiltar, vilket innebar många besök till pappersbruk i såväl Europa som i Asien för att kunna anpassa rätt filt till rätt pappersmaskin.

– Hos MoRe arbetar jag med projekt som rör blekning, malning och pappersegenskaper, liksom övergripande projekt där syftet är att se hur förändringar vid massatillverkningen slår på olika pappers- eller kartongegenskaper. Eftersom vi har utrustningar för alla processteg från ved till papper, kan vi på ett fabriksnära sätt göra försök som ger tillämpbara resultat.

– När jag arbetade med pappersmaskinbeklädnad såg jag alla typer av pappersmaskiner och mötte olika problemställningar vilket gör att jag kan sätta mig in i olika kunders behov, fortsätter Magnus. Varje pappersmaskin är på sitt sätt en individ där man hittat ett speciellt körfönster som man tycker fungerar bra. Men ibland överdrivs individualiteten och många gånger fungerar samma, eller snarlika, lösningar på olika maskiner.

– MoRe har en attityd som jag gillar, nämligen att vi ska försöka göra alla uppdrag, även om de är ovanliga. Vi får många ovanliga kundförfrågningar, vilket kräver en bred förståelse och erfarenhet för att kunna klara av. Med vår samlade kompetens, våra pilotutrustningar och analysmöjligheter klarar vi nästan alltid även de udda uppdragen, vilket är något som kunderna uppskattar.

Vad gör Magnus Edblad när han inte deltar i projekt eller löser kundproblem?

– Sommartid är vi ofta ute i båten, en HT-båt på 5,75 meter, i vår fina skärgård. Det är en härlig avkoppling. Dessutom är jag pappa till två döttrar, vilka spelar fotboll och innebandy. Därför har jag blivit tränare, dels i den ena flickans fotbollslag och dels i den andra flickans innebandylag. Så fritiden är hyggligt intecknad.

Magnus når du på telefon 0660-75023, mobil 070-204 98 85 E-post