Nyheter

Maria Hännström tillbaka hos MoRe

2013-05-01

Maria Hännström har återvänt till avdelningen för Processteknik hos MoRe. Detta är bland annat en följd av den stora efterfrågan av uppdrag som MoRe har på den dynamiska arkformern, Formetten, och en förväntad ökad beläggning på experimentpappersmaskinen. 

- Jag är mycket glad över att vi nu kunnat knyta Maria till oss igen, säger Stefan Svensson. Detta speciellt som hon, och den kompetens hon besitter, var mycket uppskattad av kunderna under sin tidigare anställning hos oss. Den höga beläggningen på arkformern gör att verksamheten måste spridas på flera personer och här passar Maria som hand i handske eftersom hon sedan tidigare har en gedigen erfarenhet av att köra arkformern. 

I MoRes dynamiska arkformare, Formetten, kan fiberanisotropin styras så att den motsvarar produkter producerat i en modern pappers- eller kartongmaskin. Samma ytvikt och anisotropi kan ställas in som på kundens egen maskin. Formetten har en hastighet på 1200 m/min och genom att variera mäldstråle och virahastighet kan en fiberanisotropi uppnås som motsvarar situationen på aktuell pappers- eller kartongmaskin. Ark kan produceras i ytvikter mellan 30 och 280 g/m2.

Kartong med upp till fem skikt eller fler kan byggas upp av aktuella mälder, vilket gör Formetten användbar för en lång rad undersökningar vid produktutveckling, utprovning av nya mäldkemikalier, fyllmedel, fiberblandningar m.m. 

Se Formette på film