Nyheter

Membranfiltrering inom bioraffinaderi och processrening

2013-12-18

I takt med att intresset för bioraffinaderi ökar har membranfiltrering kommit allt mer i ropet, vilket MoRe märker i form av allt fler uppdrag och förfrågningar. Tekniken att kunna filtrera bort olika komponenter får också en större användning i och med att dagens fabriker försöker att sluta sina system för att man vill minska sin vattenförbrukning.

– Med membrantekniken kan man dela upp en vätskeström i olika fraktioner och där kan en fraktion vara skräp för en kund men värdefull för en annan, säger Alf Gustafsson, ansvarig för membranfiltrering inom MoRe. Membrantekniken är en intressant och energibesparande teknik med många applikationer, både inom framtida bioraffinaderikomplex och vid rening av olika procesströmmar inom befintliga massa- som pappersbruk. I det kortare perspektivet är exempelvis vätskeströmmar med hemicellulosa intressanta att membranfiltrera för att plocka ut molekyler som blir råvara för nya produkter.

MoRe har en pilotanläggning för keramiska membraner som tål höga temperaturer, vi klarar av upp till ca 140°C i dag. I den används fullstora membran, varför erhållna data lätt kan överföras i fullstor skala. Vi har även en pilotanläggning för plastmembran men de är begränsade i temperatur, från ca 40 – 80°C beroende på membranmaterial vilket gör dem mindre lämpliga för heta procesströmmar.

– Genom att olika kunder har olika behov är pilotanläggningen flexibel och kan köras med olika membran beroende på kundens önskemål. Till ett enklare test behöver vi ca 100-200 liter vätska men vi kan även köra kontinuerligt i pilotanläggningarna för att framställa testkvantiteter åt kunderna. Som längst har vi kört 36 tim i sträck.

– I ett längre perspektiv skulle membranfiltrering, med enheter kopplade i serie, kunna ha samma funktion för icke destillerbara vätskor som fraktionerad destillation har för ett oljeraffinaderi av råoljan. Genom att utforma nya processer som kan lösa upp veden i en vätskefas skulle man med hjälp av membranfiltrering kunna separera ut olika högvärdiga produkter för vidare förädling. Jag tror att det kan bli en viktig metod i framtida bioraffinaderier för att kunna ta hand om den skog som inte längre har avsättning inom massa- och pappersindustrin.

– Ambitionen idag är att sluta processerna så mycket som möjligt och att använda så lite råvatten som möjligt. Därför blir det allt viktigare att plocka ut störsubstanser ur olika procesströmmar i massa- och pappersbruk för att ta hand om substanserna separat. Här ger tekniken med membranfiltrering intressanta möjligheter, vilket vi märker på de uppdrag vi får, slutar Alf Gustafsson.

För mer information, kontakta gärna
Alf Gustafsson, tel 0660-750 22, E-post