Nyheter

MoRe har fortsatt tillstånd att använda kvicksilverporosimetri

2013-03-06

Sedan 2009 finns ett generellt förbud att använda kvicksilver. Vissa användningsområden inom t.ex. analysverksamhet har haft undantag men dessa undantag löpte ut sista december 2012. MoRe har fasat ut de metoder där kvicksilver används och ersatt dessa metoder med likvärdiga. Dock ger Kemikalieinspektionen fortsatt dispens för några metoder där inget tillfredställande alternativ finns. Detta gäller för MoRe's del COD enligt SS 028142-2 samt kvicksilverporosimetri där vi fortsatt har tillstånd att använda dessa metoder.

Med kvicksilverporosimetri kan porstorleken och dess fördelning i papper bestämmas. De kunder, för vilka porernas storlek och fördelning är intressanta egenskaper, kan därför även fortsättningsvis få dessa egenskaper bestämda. Metoden går ut på att trycka in kvicksilver under högt tryck i pappersprovet. Kvicksilvret går in i papperets porer och en tryckkurva för porstorleksfördelningen fås. Fördelningskurvans utseende varierar med olika typer av papper, tidningspapper har t.ex. en helt annan fördelning av porstorleken än ett glättat bestruket papper.

Kontaktperson: Ingrid Edin, 0660-750 39, email: ingrid.edin@more.se