Nyheter

MoRe i projekt för effektivare skogssådd

2013-12-15

En perfekt föryngring består av ett jämnt och tätt bestånd av 100 % förädlade träd med hög tillväxt. Dessutom ska själva föryngringsmetoden vara billig och robust gällande slutresultatet (plantbildningen). Verkligheten ser inte riktigt så ut, där speciellt skogssådd har ett stort spill då endast ca 10 % av de sådda fröna bildar plantor som kan ingå i det framtida beståndet. Den höga dödligheten beror främst på uttorkning och varierar kraftigt beroende på nederbördsmängd och markfuktighet. Väderberoendet gör idag skogssådd till en relativt osäker föryngringsmetod. Målet med projektet är därför att ta fram en säker och billig föryngringsmetod för tall och contortatall som ger hög stamtäthet och initial tillväxt, och där man kan använda 100 % förädlat frö.

I projektet har en första prototyp av en s.k. ”såddpåse” avsedd för två frön tagits fram. Den består av en ”påse” innehållande en vätskeabsorbent, torv, gödning och två frön. Innehållet i påsen minskar avdunstningen av kapillärt stigande vatten från marken och samlar detta till sig, vilket ger goda groningsbetingelser för fröna att svälla och gro. Fröna står i direktkontakt med mineraljorden varför roten snabbt kommer ned till kapillärt bundet vatten.

– MoRe kom in i bilden när första prototypen skulle tas fram och utvärderas i fält. Ganska snart insåg vi att en nyckel till framgång var kvaliteten på papperet som utgör själva påsen, berättar Jan-Erik Hägglund, MoRe. Papperet måste vara tillräckligt starkt för att tåla hantering vid utlägg, men måste samtidigt lösas upp mycket snabbt vid regn efter utläggningen för att inte utgöra ett hinder för grodden och för att själva påsen inte ska kunna flyttas av djur eller blåst.

– Efter att ha testat kommersiella papper, togs en speciell kvalité fram på vår experimentpappersmaskin, XPM. Normalt försöker vi i kunduppdrag att utveckla pappers- eller kartongmaterial som i olika avseenden ska vara så hållbara som möjligt. Den här gången var det tvärtom, vilket blev en annorlunda utmaning säger Jan-Erik Hägglund.

– Vi lyckades under våren 2013 tillverka ett snabbupplösande papper och tillsammans med Swetree tillverkade vi manuellt ungefär 500 såddpåsar med två frön vardera. Påsarna lades sedan ut i tre fältförsök i Västerbotten och ett i norra Finland under våren/sommaren 2013 och kommer att följas upp under tre år. De första avläsningarna visar på en dramatisk förbättring av grobarheten hos fröna, och intresset att ta denna produkt till marknaden är högt bland skogsbolagen både i Sverige och i Finland.

Projektet går nu vidare till nästa fas, med fokus på produktionsprocessen där målet är att kunna tillverka såddpåsarna till rimlig kostnad och i stora mängder. Det kräver att papperet kan tillverkas i en mycket större skala och att såddpåsen kan sättas ihop på ett kostnadseffektivt sätt.