Nyheter

MoRe på SPCI Convention

2013-09-26

MoRe deltog tillsammans med Eurocon och MOPSsys i en gemensam monter på SPCI Convention 25 - 26 september i Stockholm. Under sessionen Dissolving höll Stefan Svensson, liksom Anna Svedberg från Domsjö Fabrikers innovationsenhet DomInnova, två uppskattade föredrag.

– Vi har haft intressanta och givande diskussioner under de här två dagarna, både med kunder och med potentiella kunder, säger Stefan Svensson. Dessutom har det varit ett flertal intressanta föredrag från stora scenen. Helt klart är att vår bransch står inför många förändringar och här har MoRe Research definitivt en viktig roll att spela med vårt kunnande och våra resurser i form av analysinstrument och pilotutrustningar.