Nyheter

Ny jonkromatograf för anjoner

2013-06-14

MoRe har beslutat att investera i en ny jonkromatograf för anjoner. Utrustningen kommer att installeras under hösten och integreras med den tidigare inköpta jonkromatografen för analys av kolhydrater.

Jonkromatografi är en effektiv metod att mäta anjoner såsom klorid, sulfit, sulfat, tiosulfat, oxalat med flera som förekommer i skogsindustrins procesströmmar. Dessutom kan den användas till att analysera förekomst och halt av anjoner i vatten urtvättat från papper. En nyhet med den nya jonkromatografen är att provväxlaren automatiskt späder prover som visar sig ha för höga halter i förhållande till mätområdet. 

Tillverkare av nya jonkromatografen är Thermo Scientific Dionex och instrumentet kommer att ersätta den utrustning som för närvarande används.