Nyheter

Ny jonkromatograf för kolhydrater och anjoner

2013-11-05

MoRes jonkromatograf är numera två kombinerade jonkromatografer. Analyser av såväl kolhydrater som anjoner, exempelvis oxalat-, klorid-, sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner, kan göras i den sammanbyggda jonkromatografen.

MoRe har lång erfarenhet av jonkromatografi. I början på -90 talet köptes två jonkromatografer in, ett system för analys av anjoner och ett för kolhydratanalys. Dessa instrument har varit flitigt använda, och för två år sedan ersattes kolhydratsystemet med ett nytt instrument.

– När kolhydratsystemet köptes in bestämdes att den vid ett senare tillfälle skulle kompletteras med ett anjonsystem, där vissa delar av instrumentet kan används av båda systemen, berättar Christina Wedin, Koordinator för Analysteknik. Nu har det skett och den senaste enheten har egen autosampler, pump och detektor. Det som systemen delar på är kolonnugnen. Båda systemen kan användas samtidigt vilket är bra eftersom detta är analyser som görs dagligen hos oss.

– Exempel på vanliga analyser är sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner vilka finns i bl.a. kokvätskor. Inkruster är allvarliga problem, inte minst när massabruken ökar slutningsgraden. Därför har vi kunder som vill veta totalhalt av oxalat och andelen fria oxalatjoner för att få en uppfattning om risken för inkruster.

– I papper och massaprover analyseras bl.a. totalklor, totalsvavel, organiskt klor och uttvättbar klorid och sulfat. För dessa analyser används jonkromatografen för slutbestämning av klorid och sulfat. Ytterligare ett exempel är analyser av klorat i samband med miljöanalyser för blekerier.

Med den komplettering som nu skett med ytterligare en jonkromatografienhet, är vi välrustade för att utföra dessa och andra analyser.

För mer information, kontakta gärna
Christina Wedin, tel. 0660-750 74, mobil 070-544 93 99, E-post