Nyheter

Ny metod för molekylviktsfördelning av hemicellulosa

2013-03-05

MoRe har med stöd av Processums FoU-råd utvecklat en ny metod för bestämning av molekylviktsfördelning av hemicellulosa. Med hjälp av resultaten ifrån metoden kan man se hur storleken på hemicellulosan påverkas i olika processteg, vilket är viktigt när det gäller utvecklingen av bioraffinaderiprodukter.

Hemicellulosa är en viktig råvara för nuvarande och kommande bioraffinaderiprodukter. Ur den kan olika hemicellulosor som glukomannan och xylan utvinnas och förädlas. Det är därför betydelsefullt att veta hur olika processteg bryter ner hemicellulosan och hur olika processparametrar ska varieras för att få önskat resultat. 

Metoden baserar på Size Exclusion Chromatography - Pulsed Amperometric Detection (SEC-PAD). Molekylerna separeras i en kolonn baserade på deras molekylvikt, ju större molekylvikt desto kortare tid stannar de i kolonnen. Genom att jämföra med standarder med känd molekylvikt kan man beräkna molekylvikten i provet. 

- Upplösningen är bra, i vissa prover kan man till och med se om det är pentoser, hexoser, dimerer och trimerer säger Mikaela Trogen som har ansvarat för utvecklingen av metoden. Metoden är kvalitativ och ger en bild av molekylvikterna, vill man ha en kvantitativ bestämning av hemicellulosa får man analyserna proverna med jonkromatografi. More har metoder för både monomera och polymera kolhydrater fortsätter Mikaela.

Ett exempel på kromatogram av xylan visas här bredvid.

Kontaktperson: Mikaela Trogen, tel 0660-750 73, email mikaela.trogen@more.se