Nyheter

Ny titrator effektiviserar titreringar

2013-03-05

MoRe har investerat i en ny automatisk titrator från Methrom, vilket underlättar och effektiviserar titreringar av olika prover. Den används för titreringar av t.ex. total-svavel, sulfat, sulfid, hydroxid, klorid, syratal i tallolja mm och är utrustad med provväxlare. 

- Titratorn är användarvänlig och har modern datorbaserad utvärdering och kan via nätverk kopplas till andra enheter där titreringar idag sker manuellt, säger Leticia Acevedo Förrich. Den är väldigt bra att jobba med.

Kontaktperson Leticia Acevedo Förrich, tel. 0660-570 64, 
Email:leticia.acevedo@more.se