Nyheter

Ny utrustning för pappersprovning

2013-03-04

MoRe har nyligen investerat i såväl en ny dragprovare som en sprängstyrkeprovare. Båda är anslutna till företagets labdatasystem för enkel behandling av provresultaten.

Dragprovaren har levererats av Lorentzen & Wettre och är försedd med en skärm för enkel avläsning av värden för dragstyrka, töjning, dragstyvhet och brottarbete. Dessutom visas kurvan för dragbrottbelastning för varje enskilt prov. Man kan också välja enligt vilken standardmetod pappersproverna ska testas. Våtstyrkan mäts genom att testremsan läggs i apparaten som automatiskt doppar remsan i provarens vattenbehållare och därefter drar remsan till brott.

 

 

 

 

 

Sprängstyrkeprovaren har levererats av Frank PTI och mäter automatiskt pappersprovets sprängstyrka, en egenskap som är viktig för bland annat förpackningspapper av olika typer.