Nyheter

Ökad slutning ger en komplexare kemi i återvinningen

2013-09-04

Allt som inte går ut med massan eller hamnar i avloppet kommer till återvinningen. Ju mer massabruken sluts, desto mer komplex blir kemin i återvinningen och desto viktigare är det att kunna behärska den. Här har MoRe analysmöjligheter och kunskap som hjälper bruken att hålla koll på återvinningscykeln.

- När det gäller återvinningen så är det svårt att efterlikna processen i laboratorieskala, utan man måste vara på plats i fabriken, säger Staffan Magnusson, MoRes expert på återvinningscykeln. Huvudprocessen är mogen och kompliceras av att allt möjligt tas in där. Med allt högre slutningsgrad ökar risken för bland annat utfällningsproblem och lägre produktion till följd av att värmeöverföring och filtreringsegenskaper försämras.

- Det bästa är när jag kan ha en dialog med kunden och gemensamt bestämma vad som ska göras. Ofta blir upplägget då en kombination av att ta prover från alla relevanta delströmmar, analysera dem och kombinera med driftdata från bruket. Vi har omfattande analysmöjligheter och kunskap på återvinningssidan, vilket kombinerat med kundens erfarenheter leder till goda resultat. 

Exempel på områden där MoRe har kompetens och erfarenhet är:

  • Svavel/natrium-balanser i återvinningscykeln
  • Utredningar av NOx-problem runt sodapannan t.ex. i samband med miljötillståndsansökaningar
  • Konsekvenserna av att ta in bioslam i återvinningen och uppföljning av utfallet.
  • Räkna på kemikaliebalanser i samband med investeringsprojekt och fiberlinjeoptimeringar.
  • Beräkningar och fabriksförsök i samband med högre slutningsgrad av massalinjer.

Kontaktperson
Staffan Magnusson, tel. 0660-751 56, mobil; 070-222 31 32 E-post