Nyheter

Pilot för förbehandling av biomassa placeras hos MoRe

2013-03-21

Processum Biorefinery Initiative har beslutat att investera i en pilotutrustning för förbehandling av biomassa och piloten kommer att placeras hos MoRe Research. Investeringen har möjliggjorts genom medel och företagsinsatser från Domsjö Fabriker, Kempestiftelserna, MoRe Research, Processum, Sekab, SP och Umeå universitet. 

Processum har sedan tidigare investerat och tagit i drift elva pilotutrustningar för att möjliggöra uppskalning av lyckade försök av bioraffinaderiprojekt. Nu tas ytterligare ett steg i och med att finansiering säkrats för att investera i en pilotutrustning till förbehandling av biomassa, vilket är första steget i processen att producera gröna kemikalier från denna råvara. 

- Det är en spännande utveckling som pågår inom bioraffinaderiområdet här i Örnsköldsvik, säger Stefan Svensson. I och med denna satsning har Processum placerat sammanlagt nio pilotutrustningar med inriktning bioraffinaderi i MoRes lokaler och därmed kan vi erbjuda kunder och forskningsinitiativ ytterligare tjänster inom detta framtidsområde.

För att kunna gå från biomassa till gröna kemikalier krävs en rad enheter; förbehandling av biomassa, hydrolys av cellulosa för att producera en sockerlösning följt av fermentering för produktion av gröna kemikalier. I Örnsköldsvik finns idag dels en komplett kedja i demonstrationsskala, och dels möjligheter till hydrolys och fermentering i pilot- och labskala. Däremot har hittills en pilot för förbehandling av biomassa saknats. Den luckan täpps igen i och med den beslutade piloten, varför det snart kommer att finnas fungerande länkar för hela kedjan från biomassa till kemikalier i laboratorie-, pilot- och demoskala.

- I och med den beslutade investeringen kan vi erbjuda intressenter inom bioteknik och produktion av gröna kemikalier från lignocellulosa goda möjligheter att utföra försök, säger David Blomberg, FoU-ingenjör hos Processum och ansvarig för projektet. Här kommer försök att kunna göras både när det gäller att skala upp processer, men även för att vid behov skala ner processer för att exempelvis optimera delar av en process.  

Piloten kommer, om allt går i lås, att tas i drift den 1 oktober i år.