Nyheter

Rätt våtkemi förbättrar körbarhet och produktegenskaper

2013-11-06

Det finns flera orsaker att göra karteringar av mäldsystemet. Man vill dokumentera normaltillståndet, söka orsaken till ett aktuellt problem eller följa upp resultatet av en förändring som gjorts. Oavsett vilket, kan MoRe plocka ihop ett passande analyspaket för ändamålet.

– Att detektera och analysera effekter av kemikalier i olika massablandningar, samt att se hur de fungerar i olika mälder, är något som vi har jobbat med i många år, säger Elly Westberg, Processkonsult hos MoRe. Genom att bestämma mätpunkter i mälderi och pappersmaskinens våtände och sedan sätta ihop ett lämpligt paket av analyser som ska göras får man en bra kartering av hela våtsystemet. Z-potential, katjonbehov, turbiditet, fyllmedelshalter, fines, pH, redoxpotential, konduktivitet, löst kalcium, TOC/COD, klorider, stärkelse och malgrader är exempel på analyser som kan ingå. Med vår DDA-utrustning kan avvattning, retention, och permeabilitet mätas, vilket ger ytterligare information.

– Det är viktigt att fastställa normaltillståndet i ett våtsystem för olika produkttyper och fiberblandningar, poängterar Maria Hännström, Projektingenjör hos MoRe. Är det problem på pappers- eller kartongmaskinen som man tror härrör från våtsystemet, är det bra att veta normaltillståndet i systemet för att kunna se vilka parametrar som avviker och orsakar problemet. Samma sak om man har genomfört en förändring av typen ny mäldkemikalie, nytt fyllmedel eller ändrad massablandning. Kontrollerade förändringar vid tillverkning av en viss produkt får ofta konsekvenser i mäldkemin, vilket kan påverka resultatet negativt. Här kan MoRe som neutral part komma in och göra en kartering av våtkemin.

Vid optimering och karaktärisering av massor och kemikalier använder vi olika typer av arkformar bland annat Formette, en dynamisk arkform, men även vår experimentpappersmaskin, fortsätter Elly. Även DDA-utrustningen, Dynamic Drainage Analyzer, vilken är utvecklad för att simulera avvattningsförhållandena i en pappersmaskin kan användas. Effekten av olika kemikalietillsatser till mälden och exempelvis malning av massorna studeras på ett fabriksnära sätt. De ark som bildas kan pressas, torkas och användas bl. a. till optiska mätningar som fluorescens och vithet. Effekt av kemikalietillsatser t ex fixermedel på fluorescens kan då studeras.

För mer information, kontakta gärna:
Elly Westberg, tel 0660-750 03, mobil 070-268 6781, E-post
Maria Hännström, tel 0660-750 48, E-post