Nyheter

SP Processum har fyllt tio år – MoRe gratulerar!

2013-11-04

SP Processum har fyllt tio år och MoRe sällar sig, som ett av medlemsföretagen i SP Processum, till gratulanterna. De första tio åren firades med ett framtidsseminarium, invigning av BioEndevs och SP Processums torrefieringspilot samt en jubileumsmiddag. Hela arrangemanget gick av stapeln på Umeå universitets område och besöktes av drygt 110 representanter för medlemmar, intressenter, finansiärer, anställda och speciellt inbjudna

Till framtidsseminariet hade tre talare engagerats; Per-Olof Wedin koncernchef Sveaskog, Magnus Hall koncernchef Holmen och professor Paul Stuart École Polytechnique Montreal. Per-Olof Wedin talade över ämnet; ”Vad ska vi göra med skogen i framtiden?”. Magnus Hall talade på temat; "Holmen och en pappersindustri i förändring" och Paul Stuart, slutligen, talade bland annat om affärsmodeller för bioraffinaderier.

Efter seminariet invigdes BioEndevs torrefieringspilot, i vilken SP Processums torrefieringstrumma ingår. Samtidigt togs ett första symboliskt spadtag för den beslutade demonstrationsanläggningen för torrefiering, vilken kommer att ligga i Holmsund.

– MoRe Research har varit ett av medlemsföretagen sedan SP Processum bildades för tio år sedan, säger Stefan Svensson. Vi har ett nära samarbete inom bioraffinaderiklustret med SP Processum som nav. Dessutom har men placerat åtta av sina pilotutrustningar i våra lokaler, vilket också våra kunder har nytta av. Vi lyfter på hatten och gratulerar tioåringen och ser fram emot fortsatt gott samarbete!