Nyheter

Stefan Svensson höll föredrag på The 15th S:t Petersburg International Forestry Forum

2013-10-16

Under rubriken ”Cost and Quality Optimization of Value Chains” höll Stefan Svensson ett föredrag på The 15th S:t Petersburg International Forestry Forum den 8 oktober.

– Jag fick en förfrågan från arrangören om att ge vår syn på hur kostnader och kvalitet kan optimeras längs hela värdekedjan, berättar Stefan Svensson. I mitt föredrag lyfte jag särskilt fram de möjligheter som arbete med pilotutrustningar erbjuder. Ett sätt att hålla kostnaderna i schack i utvecklingsprojekt av olika slag är att utföra en stor del av försöken i pilotskala, och när sedan de mest lovande varianterna definierats är det dags att gå över till försök i fabriksskala. Här kan MoRe ge sitt bidrag till att kunderna håller kostnaderna under kontroll och samtidigt optimera kvalitetsparametrarna.

– Det var dessutom intressant att se vad mässan i stort hade att visa upp och att träffa representanter för den ryska pappers- och massaindustrin. Det händer en hel del där och bland annat har Ilim Group just invigt världens största massalinje för blekt långfibermassa i sitt bruk i Bratsk. I Koryazhma kommer man snart också att starta Rysslands första produktion av bestrukna finpapper.

Besöket på mässan var kopplat till en delegationsresa arrangerad av Pulp & Paper Technology Group i vilken MoRe är medlemmar. Tillsammans med andra svenska företag som levererar varor och tjänster till Skogsindustrin, träffade man i S:t Petersburg ett tiotal ryska företag.