Nyheter

Utbildning för intresserade utanför skogsindustrin

2013-12-16

I nära samarbete med, och ofta som underleverantör till P&L Nordic AB:s certifieringsprogram, bedriver MoRe utbildning för personal från olika massa- och pappersbruk. Dessutom har MoRe utbildningspaket rörande pappers- och massaframställning framtaget för intresserade utanför skogsindustrin. Dessa allmänbildande utbildningspaket kan anpassas till många olika målgrupper såsom anställda i leverantörsföretag till massa- och pappersbruk, entreprenörsföretag, politiker, lärare med flera.

– Nu senast genomförde vi en utbildning med deltagare från Skanska och Sweco, med deltagare som har större delen av sina arbetsuppgifter inom olika bruk, berättar Torbjörn Sjölund som höll i utbildningen. Utbildningen omfattade alla processteg från vedgård till färdigt papper. Dels gick vi igenom teoretiskt vad som händer i de olika stegen och dels visade vi det praktiskt i våra piloter. Vår experimentpappersmaskin tilldrog sig ett speciellt stort intresse.

– Genom att utgå från ett grundpaket anpassar vi innehållet efter målgruppen. Vid det här tillfället lade vi exempelvis lite mer betoning på de kemiska risker som kan finnas i massabruk, exempelvis diskuterade vi faran med svavelväte. Anställda i externa företag som rör sig i fabriken känner inte alltid till vad som kan gå fel om oturen är framme och då är det viktigt att ha en viss allmänkunskap om det. Ju mer man vet desto säkrare blir arbetsplatsen.

– Jag tycker att det har varit en jättebra utbildning, säger Mats Hörnfeldt från Skanska IME, Industri, Miljö och Energi. När man är på fabriken är det nyttigt att få en känsla för alla steg i processen från ved till papper. Torbjörn var en riktigt bra föreläsare och mycket kunnig på området.

– Vi ser att det finns många grupper som skulle ha nytta av att kunna mer om skogsindustrins processer, säger Stefan Svensson. Det kan vara allt ifrån anställda hos olika externa företag med skogsföretag som kunder till journalister, lärare och politiker, inte minst från kommuner där skogsindustrin har dominerande verksamhet. Självklart underlättar det arbetet för dessa yrkeskategorier att ha en hög allmänkännedom om denna viktiga basnäring och då inte bara räknat i ekonomiska tal utan även kännedom rörande den tekniska sidan. Vi kan därför anpassa vårt utbildningspaket vad gäller såväl omfattning som längd i tid. Genom att vi så att säga har både teori och praktik under samma tak, blir det ett effektivt utnyttjande av utbildningstiden.