Nyheter

2014

2014-12-16 Deltagare från SPCIs Höstmöte på studiebesök hos MoRe
2014-12-16 Nio bioraffinaderipiloter till nytta för kostnadseffektivt utvecklingsarbete
2014-12-12 PulpEye - en viktig del av MoRes analysutrustningar
2014-12-08 Kemilaborationer för lågstadieelever med MoRe Research
2014-12-05 Jonathan Salomonsson ny laboratorieassistent på Analysteknik
2014-11-28 Samir praktikant hos Analysteknik
2014-11-27 Sjätte konferensen om regenererad cellulosa och cellulosaderivat
2014-11-26 Tack alla SPCI-vänner!
2014-11-05 Årets femte nyhetsbrev är ute. Läs Stefans ledare!
2014-11-05 Studiebesök från SPCI:s Höstmöte 25 november
2014-11-03 Papper och massa både på arbetstid och fritid för Saad
2014-11-03 Nytt styrsystem för effektmätning på tissuepilotens Yankeecylinder
2014-11-03 Exjobb för att optimera spinnpiloten
2014-11-03 MoRe besökte symposium om membranfiltrering
2014-10-15 MoRe köper nytt labbdatasystem
2014-10-15 Företagsforskarskolan VIPP från Karlstads universitet höll höstmöte i Örnsköldsvik
2014-10-10 KTH på studiebesök hos MoRe
2014-10-08 Robert Selling på MittNytt
2014-09-19 Blivande jägmästare besökte MoRe
2014-09-10 Supervalår! – Stefans ledare i nyhetsbrevet
2014-09-10 Det bästa med jobbet är kundkontakterna
2014-09-10 MoRe kan koka ytlimsstärkelse för olika studier
2014-09-10 Vädersvängningarna påverkar provningen
2014-09-10 ”Det är Robin vi vill ha!”
2014-09-10 SPCIs Höstmöte i Husum och Örnsköldsvik
2014-09-10 Analyser för mycket snabba svar
2014-09-10 Tryckbarheten i flexotryck kan testas
2014-09-10 Förbehandlingsreaktor under installation
2014-06-24 Nytt FTIR hos MoRe
2014-06-24 Lars Sundvall höll föredrag om viskosutvärdering på ZELLCHEMING 2014
2014-06-02 MoRe deltar i doktorandprojekt
2014-06-02 Besök från SamNordisk Skogsforskning
2014-05-15 Separationsångest? MoRe kan ha lösningen!
2014-05-14 Det finns ett starkt behov av MoRe
2014-05-14 Snabb kontakt vid akuta ärenden
2014-05-14 Mikroorganismer i papper och kartong
2014-04-07 Filmer som visar nya möjligheter från skogen
2014-03-21 The Viscose Fibre Line at MoRe Research- ny film från MoRe
2014-03-18 Processkonsult som trivs i stora fabriker
2014-03-17 Pilot för kontinuerlig vätske-vätske-extraktion hos MoRe
2014-03-17 MoRe investerar i större viskoslösningspilot
2014-03-13 Från Ved till Tyg samlade skogs- och textilindustrierna
2014-02-21 Ingrid Sundholm - Ny projektingenjör hos MoRe