Nyheter

Ami Karlsson traineekonsult hos MoRe

2014-01-28

Eurocon, en av delägarna i MoRe Research, är ett av fyra deltagande företag i ett pågående traineeprogram. Ami Karlsson, en av fyra trainees, gör sin andra period som konsulttrainee hos Eurocon och engageras inledningsvis i ett specifikt konsultuppdrag hos MoRe.

Traineeprogrammet är ett samarbete mellan Åkroken i Sundsvall och SP Processum och projektleds av Åkroken. Programmet pågår under arton månader och omfattar två praktikperioder i Örnsköldsvik och två i Sundsvall för varje trainee. Teman för de olika perioderna är produktion, FoI/U, hållbarhet/miljö samt företagsstyrning.

– När jag gjort klar min civilingenjörsexamen i Teknisk Kemi vid Umeå universitet sökte jag efter arbetsmöjligheter inom processindustrin, berättar Ami Karlsson. Jag gillar praktisk problemlösning och tycker att fabriksmiljön är spännande. Till skillnad från renodlade förhållanden i laboratorieförsök så gäller det icke-perfekta förhållandet i fabriksmiljön. Det passar mig perfekt, liksom att allting är i stor skala.

– Jag har sommarjobbat på SCA Obbola, Sekab, Boliden och Flextrus, överallt i produktionsmiljö. Därför ska det bli spännande att nu på Eurocons uppdrag få pröva på rollen som processkonsult och genomföra ett fabriksrelaterat projekt hos MoRe.

– Genom detta samarbete med Eurocon får vi förmånen att verka i traineeprogrammet samtidigt som vi får tillgång till en kompetent person för att fokuserat arbeta i ett av våra projekt, säger Stefan Svensson. Jag är övertygad om att Amis traineeperiod hos oss kommer att ge både henne och oss nyttiga erfarenheter.