Nyheter

Besök från SamNordisk Skogsforskning

2014-06-02

Styrelsen för SamNordisk Skogsforskning, från Nordiska Ministerrådet besökte, i samband med sitt styrelsemöte, SP Processum, MoRe Research och ytterligare några företag inom Domsjö Utvecklingsområde 22 till 23 maj.

SamNordisk Skogsforskning, SNS, är ett samarbetsorgan som finansieras med nordiska medel via Nordiska Ministerrådet. Den överordnade målsättningen är att främja forskning om skogens olika funktioner i ett hållbart skogsbruk, samt att ge råd till Nordiska Ministerrådet i frågor angående skog och skogsforskning. I styrelsen för SNS ingår representanter för ministerier och universitet i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge, Sverige och Åland.

Besökets första dag ägnades åt styrelsemöte medan andra dagen var en blandning av information och studiebesök. Representanter för SP Processum, MoRe Research, Sekab, BioFuel Region och Domsjö informerade om sina respektive verksamheter samt passade på att ta upp viktiga frågeställningar för hur skogen ska kunna bli en viktig råvarukälla i den gröna omställningen och de utmaningar som finns. Studiebesök gjordes hos MoRe Research och Sekab.