Nyheter

Blivande jägmästare besökte MoRe

2014-09-19

Tjugoåtta blivande jägmästare besökte nyligen MoRe Research för att lära sig mer om hur vedråvara blir till papper eller viskostråd. Det är fjärde året som studenter från SLU får lära sig hela processen med hjälp av MoRes pilotutrustningar.

– Vi har gjort studiebesök här sedan någon gång på 1980-talet berättar Erik Walfridsson, kursansvarig för kursen Produktkrav förädlingsteknik vedråvara, vilken ligger under fjärde studieåret. Sedan 2011 utgörs besöket hos MoRe av att studenterna själva får göra försök i MoRes utrustningar, vilket gör det hela mer verklighetsnära än ett traditionellt studiebesök. 

– Programmet gick över två dagar och avslutades med ett besök hos bioraffinaderiet Domsjö Fabriker där vi fick se hela processen på riktigt, från vedråvara till färdig specialcellulosa och lignin. Fördelen med att göra detta kursavsnitt i Örnsköldsvik är att där finns allt samlat, varför det blir effektiva dagar. Besöket är en mycket uppskattad del av studiekursen, vilken ingår i studieinriktningen Skogsindustriell råvaruförsörjning.

– Vi tycker att det är bra att få visa upp hela kedjan från vedråvara till papper respektive tråd till dessa studenter, säger Magnus Edblad, ansvarig för programupplägget hos MoRe. Det är ju endast här som allt finns på samma plats. Studenterna får handgriplig kunskap om vad som sker med veden efter avverkning. Flera av dem kommer att hamna i olika skogsföretag, vilket gör att vi kan få kontakt med dem igen i deras kommande yrkesverksamhet.