Nyheter

Deltagare från SPCIs Höstmöte på studiebesök hos MoRe

2014-12-16

Den 25-26 november höll SPCI sitt årliga Höstmöte som den här gången gick av stapeln i Husum och Örnsköldsvik. I Höstmötets program fanns tre studiebesöksalternativ, varav ett var ett kombinerat besök på MoRe, SP Processum och Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik.

– Det blev ett mycket lyckat studiebesök där vi tillsammans kunde visa upp MoRes pilotutrustningar, den del av SP Processums pilotpark som finns hos MoRe samt Biorefinery Demo Plant, berättar Stefan Svensson. Här i området finns fantastiska möjligheter att bedriva utveckling av såväl traditionella pappers- och kartongprodukter från laboratorie- till pilotskala, liksom utveckling av bioraffinaderiprocesser och produkter från laboratorie- ända upp till demonstrationsskala.

– För att ge alla goda möjligheter att se och att kunna ställa frågor delades besökarna upp i sex grupper, vilka under två intensiva timmar fick se den omfattande pilotpark som finns i Örnsköldsvik. Av frågor att andra reaktioner att döma var det mycket intresserade och nöjda besökare som lämnade oss och vi ser fram emot fortsatta, fruktbara kontakter och diskussioner, slutar Stefan Svensson.