Nyheter

Det bästa med jobbet är kundkontakterna

2014-09-10

Maria Hännström är projektingenjör hos MoRe och ansvarar för kundkontakt och kvalitetsarbete för de fysikaliska analyserna i slutet av Hela vägen®, det vill säga pappersprovning och grafisk provning.

Under fyra och ett halvt år läste Maria teknisk kemi vid Umeå universitet och gjorde sitt exjobb hos Expancel i Sundsvall. Det bestod i att försöka ersätta en miljöfarlig komponent med ett bättre alternativ. Därefter fick hon anställning i deras driftlab innan hon hamnade på Vin och Sprit där en del av arbetsuppgifterna var att mäta färgen på whisky och konjak. En tid arbetade Maria hos Metso Paper i Sundsvall innan hon kom till AkzoNobel och gick skiftgång på driftlabbet.

– År 2006 började jag på MoRe och jobbade huvudsakligen med den dynamiska arkformaren och malning. Där hade jag ofta kontakt med kunderna men med tiden jobbade jag även med internt kvalitetsarbete, berättar Maria. Det är viktigt att kunderna kan lita på de resultat vi får fram och jag har därför jobbat mycket med mätosäkerheten av fysikaliska analyser.

– Vi har naturligtvis många pappers- och kartongbruk som kunder för pappersprovning och grafisk analys. Men vi får dessutom allt fler tryckerier som kunder. Då är det ofta för att de vill ha en tredje part som är neutral i diskussioner mellan tryckeri och pappersleverantör.

– Jag har alltid haft mycket kundkontakter och det är det bästa med mitt jobb, säger Maria. Det är trivsamt att bygga upp en relation och jag har lätt att få kontakt med kunderna. För mig är det viktigt att ge ärliga svar och att ha en öppen och tät dialog med mina kontaktpersoner. Det är viktigt med ett positivt synsätt i alla lägen trots att det kan vara jobbigt när man gör misstag. Men upptäckten av misstag är trots allt bättre än att inte upptäcka det alls. I kontakten med kunderna är det viktigt att kunna hitta andra samtalsämnen för att bredda relationen utan att man därmed blir alltför personlig.

– På fritiden kopplar jag av med att läsa mycket, både faktaböcker och skönlitteratur. Tidigare paddlade jag kajak en hel del, men eftersom vi har både hus och torp så läggs tiden numera på dem. Under två somrar hade jag sommarcafé på hembygdsgården i Nora, Höga kusten. Jag bakade allt bröd själv och det var jättekul men rätt stressigt emellanåt. Det var väldigt somrigt där med en fin utsikt över ängarna där det fläktade skönt. Besökarna som kom var glada och vi hade mycket att prata om, så det är fina minnen jag har därifrån, avslutar Maria.