Nyheter

Det finns ett starkt behov av MoRe

2014-05-14

Carl Kempe är sedan starten av MoRe Research år 2000 styrelseordförande i företaget. Han har en lång karriär i skogsindustrin och har sedan 1983 varit ordinarie styrelseledamot i Mo och Domsjö AB, som numera bytt namn till Holmen AB. Dessutom är han sedan 1979 ordförande i Kempestiftelserna vilka förvaltar stiftelserna J C Kempes Minne och Seth M Kempes Minnes aktieinnehav i Holmen.

– Kempestiftelserna äger 28 procent av aktierna i MoRe Research och jag ser min roll som ordförande i bolaget som en garant för bolagets neutralitet gentemot alla kunder, säger Carl Kempe. Alla kunder kan lita på att MoRe upprätthåller en strikt neutralitet och att ingen information hamnar på avvägar. Det är till och med så att vi i styrelsen inte har någon kännedom om de olika kundprojekten.

– Jag har alltid arbetat inom skogsindustrin. Det började med att jag gjorde ett licentiatarbete på KTH om att klippa stammarna istället för att såga av dem. I Sverige fungerade inte det på grund av de sprickor som uppstod, medan det gick bra i Kanada där hela trädet gick till massatillverkning. Därför arbetade jag två år som konstruktör av skogsmaskiner i Kanada. Därefter kom jag hem och började på MoDo i en central utredningsavdelning under VD och koncentrerade mig på skogsteknikfrågor. Jag blev faktiskt en av de två första civilingenjörerna i det svenska skogsbruket och vi fanns båda i MoDo.

– Vi tittade bland annat på möjligheterna att odla och ta hem virke till våra bruk från Brasilien. Det resulterade i att jag blev VD i ett 50:50 ägt planteringsföretag i Brasilien där vi planterade sydstatstall och eukalyptus. Vi höll på med detta i två år, men MoDo kunde inte hänga med så vi blev minoritetsaktieägare i företaget. Därefter höll jag på med försäljning, både för MoDo-Chemetics och för MoDoMekan i Brasilien, innan jag flyttade hem. Sedan blev det en ny utlandssejour i USA. Uppgiften där var att titta på strategiska möjligheter för MoDo, Iggesund och EKA, som då ägdes av Iggesund.

– Jag har alltid ansett att forskning och utveckling är viktigt och MoDo FoU var ju ett begrepp i skogsbranschen. När därför Sture Noréus och Sune Wännström presenterade ett koncept där ett neutralt forsknings- och utvecklingsföretag, MoRe Research, skulle bildas av det som var kvar av MoDo FoU blev jag mycket intresserad och Kempestiftelserna gick in som delägare i företaget. MoRe är unikt i så motto att det är ett fabriksnära och neutralt FoU-företag med kunder från hela branschen, inte bara i Sverige utan också allt mer från andra länder.

– Det finns ett stort behov av MoRe och piloterna för såväl pappers- och massatillverkning som bioraffinaderi är utomordentligt värdefulla för branschen. I arvet från MoDo ligger en fabriksnärhet som gör att personalen har hela processammanhanget klart för sig och kan sätta in resultaten i kundens verklighet.

– Kempestiftelserna har som huvudsakligt syfte att främja vetenskaplig forskning och utbildning i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Jag gjorde en uträkning av hur mycket stiftelserna delat ut under perioden 1990 till 2013 och det visade sig att vi delat ut 1,2 miljarder kronor. Genom att vi disponerar stora summor kan vi göra strategiska satsningar i utrustning och stipendier, vilket har bidragit till de nordliga universitetens attraktivitet samt också till att anslag har kommit från andra håll. Vi jobbar för att öka samarbetet mellan de tre universiteten eftersom vi anser att det är bra för hela Norrland. Bra för Norrland, liksom för branschen i sin helhet, är det också att MoRe fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt.