Nyheter

Exjobb för att optimera spinnpiloten

2014-11-03

Just nu gör Johanna Eriksson ett intressant exjobb med syfte att optimera spinnpilotens funktion och öka dess flexibilitet ytterligare. Exjobbet görs som en avslutande del av Johannas civilingenjörsutbildning i teknisk kemi vid Umeå universitet och beräknas vara klart i slutet av januari.

Johanna Eriksson gör på uppdrag av Domsjö Fabrikers innovationsenhet DomInnova och MoRe Research sitt exjobb med målet att optimera funktionen hos den spinnpilot som finns hos MoRe och som ägs av SP Processum. Spinnpiloten installerades år 2012 och har använts i flera kunduppdrag sedan dess.

– Spinnpiloten har hittills körts med den grundinställning som rekommenderades av leverantören, berättar Johanna. Mitt uppdrag är att se hur olika parametrar påverkar resultatet för att därmed kunna optimera inställningen för tillverkning av stapelfiber. Parametrar som spinnbadets sammansättning och de båda trummornas inbördes hastigheter påverkar slutresultatet. Mina resultat ska också jämföras med spinnpiloten på Karlstads universitet.

– Det är ett jättekul exjobb att göra. Visst är det mycket disk och mycket pyssel med att plocka isär och sätta ihop de olika delarna i spinnpiloten, men det gör inte så mycket för jag vet att resultatet från mitt exjobb kommer till nytta. När jag är klar med utbildningen skulle jag vilja arbeta med problemlösning, process- och produktutveckling. Eftersom cellulosa har så många användningsområden är jag intresserad av att jobba med cellulosa som råvara i framtiden, slutar Johanna.